ebook downloadenMeer Energie - Meer inkomen - Meer Vrije Tijd

Disfunctioneel gedrag? echt niet meer!

Disfunctioneel gedrag? echt niet meer!

De gezondheidzorg in haar huidige vorm lijkt aan het eind van

haar Latijn te zijn gekomen. Te dure medicijnen, hokjesgeest,

onbetaalbare nieuwe technologie, onpersoonlijke behandelingen,

over-medicatie, we worden geconfronteerd met de gevolgen van

een systeem dat oncontroleerbaar groot is geworden en iedereen

dreigt te verstikken of buiten te sluiten, zorgprofessionals en cliënten.

 

Max My Performance heeft het al jaren zien aankomen en heeft een

andere aanpak gekozen. Een deel van die aanpak bestaat uit het gebruik

van resonantie om gezondheid, geluk en welzijn op een zo hoog mogelijk

niveau te krijgen.

 

 

Ommekeer is nodig
Door allerlei redenen lijkt de maatschappij te verharden, mensen raken

op zichzelf, zorgen steeds minder voor anderen en het gevolg is een

toenamen van het lijden, zelfs in een luxe-land als Nederland.

 
Om het tij te keren is er iets nodig dat een ommekeer kan veroorzaken,

iets van het niveau dat we nog niet kennen. Iets van een andere dimensie.

Of zoals Einstein zei: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze

die het heeft veroorzaakt.”

 

 

Wij bij Max My Performance denken dat het gebruik van resonantie zo’n

ommekeer kan veroorzaken. Wat voor resonantie hoor ik de lezer denken.

Resonantie is een algemeen verschijnsel, zeker, maar MMP beschikt over

een vorm van resonantie die haar bijzondere werking op het gebied van

gezondheid en welzijn de laatste jaren heeft bewezen. Simpel, doeltreffend,

goedkoop.

 

Resultaten, een voorbeeld
Een voorbeeld. De laatste jaren hebben vrijwilligers van de stichting Amma

10-duizenden mensen behandeld in de rurale, door oorlogen geteisterde

gebieden van Afrika. Afgelegen gebieden waar basale gezondheidszorg afwezig

of moeilijk bereikbaar is. Gebieden waar naast ziektes als malaria en aids ook de

gruwelen van de oorlog haar sporen heeft getrokken.

 

In die omstandigheden hebben vele vrijwilligers steun verleend door het gebruik

van een speciale resonantietechnologie, die ontstaan is uit de klassiek homeopathie.

En met buitengewone resultaten. Het leven van vele mensen is ten goede gekeerd,

hun toekomst ligt weer open.

 

 

Nog meer goed nieuws
Nog meer goed nieuws: Deze vorm van resonantietechnologie blijkt ook voor

‘normale’ mensen een bijdrage te zijn in hun leven. Dus niet alleen zwaar

getraumatiseerde oorlogsslachtoffers, maar ook ‘gewone’ mensen hebben veel

baat bij het gebruik.

 
In ieders leven speelt het persoonlijke en collectieve verleden een belangrijke rol.

We zijn min of meer het slachtoffer van ons eigen verleden zou je kunnen zeggen.

Opvoeding, reclames, cultuur en sociale omstandigheden bepalen hoe we over

zaken denken en hoe we ons menen te moeten gedragen. Op zeker moment gaan

die overtuigingen en rolmodellen ons zwaar beperken. We komen erachter dat

we opgesloten zijn in de gevangenis van onze eigen denk beelden en bijbehorende

emoties.

 

De 100 punten vraag luidt dus: Hoe komen we uit die gevangenis? Vrijheid van geest

is de basis van onze gezondheid, geluk en welzijn.

 

Gewoontes onder de loep
Denkbeelden en emoties zullen er altijd zijn, dat is de aard van onze mind. Het is dus

vooral belangrijk om onze gewoontes onder de loep te nemen, te her-ijken. Door

gebruik te maken van de PPD resonantie wordt ons lichaam-geest systeem aangezet

alle ingeslepen (denk) patronen te her-ijken.

 

Waarom zeg ik altijd ‘nee’ tegen mijn dochter als ze om snoep vraagt, of juist ‘ja’.

Waarom reageer ik eigenlijk zoals ik reageer? Waarom ga ik eten als ik emotioneel

ben? Past dat eigenlijk nog wel, of is het aangeleerd kindergedrag van een 3-jarige

dat naar boven komt.

 

Wat ben ik aan het beschermen? Wat probeer ik te vermijden? Waar ben ik

eigenlijk op uit in mijn leven?

 

 

Allemaal vragen die langzamerhand opnieuw beantwoord worden als je gaat luisteren

naar de bijzondere PPD resonantiefrequenties. Stap voor stap wordt het verleden

opgeruimd en er ontstaat er ruimte voor het nu. Wat is er nu aan de hand, elk moment

beoordelen op zijn merites en daarna handelen. Kort gezegd: PPD resonantie maakt je

vrij van het verleden. En wie wil dat niet?

 

Vrij van het verleden: grijp je kans!
Omdat het voor veel mensen een gewoonte is kritisch te zijn, hebben we een PPD mp3

ter beschikking gesteld. Meld je hier aan en begin met luisteren. Hopelijk overkomt

je hetzelfde als de vele mensen die je voorgingen……

 

www.maxmyperformance.nl

 

 

 

PS. DEEL dit artikel s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweet, Like,

Share of Google+knoppen hier onder te klikken, zodat ook de mensen

in jouw netwerk kunnen profiteren.

 

 

Pin It

Laat reactie achter